SQL sorgu sayfasında aşağıda belirtitğimiz kodları yazdıktan sonra sağ altta bulunan GİT butonuna tıklayarak değişiklik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

SQL sorgusunda eski alan adı ve yeni alan adı kısımları kırmızı renk ile belirtilmiştir. Bu kısımda dikkat etmeniz gereken kısım tablo ön ekleridir.  UPDATE satırından sonra yazan “wpp6_options” ismi tablo ismi ile aynıdır. WordPress kurulumu gerçekleştirirken her hangi bir ön ek belirlemediyseniz eğer, wp_options olarak tablo adı belirlenecektir. Unutmayınız bu SQL sorgusunu kendi tablolarınıza göre düzenlemeniz gerekmektedir.

Dikkat
Bu işlemi gerçekleştirmeden önce yedeklerinizi almayı unutmayınız!

SQL sorgusu aşağıda belirtilmiştir. Değiştirmeniz gereken alanlar belirginleştirilmiştir.

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://eskialanadi', 'http://yenialanadi') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';

UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://eskialanadi','http://yenialanadi');

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://eskialanadi', 'http://yenialanadi');

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'http://eskialanadi','http://yenialanadi');

09 EKİM 2021 ‘ de yaptığım güncelleme

***** Eklentilere gelen güncellemeler nedeniyle aşağıda vermiş olduğum blogu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu kod blogu resimler oluşan veya eklenti hatalarının olmasını büyük ölçüde engelliyor.******

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.eskialanadı', 'http://www.yenialanadı') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
 UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://www.eskialanadı','http://www.yenialanadı');
 UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://www.eskialanadı', 'http://www.yenialanadı');
 UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'http://www.eskialanadı','http://www.yenialanadı');
 UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'https://www.eskialanadı', 'https://www.yenialanadı') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
 UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'https://www.eskialanadı','https://www.yenialanadı');
 UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'https://www.eskialanadı', 'https://www.yenialanadı');
 UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'https://www.eskialanadı','https://www.yenialanadı');
 UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://eskialanadı', 'http://yenialanadı') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
 UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://eskialanadı','http://yenialanadı');
 UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://eskialanadı', 'http://yenialanadı');
 UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'http://eskialanadı','http://yenialanadı');
 UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'https://eskialanadı', 'https://yenialanadı') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
 UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'https://eskialanadı','https://yenialanadı');
 UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'https://eskialanadı', 'https://yenialanadı');
 UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'https://eskialanadı','https://yenialanadı');
 UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'www.eskialanadı', 'www.yenialanadı') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
 UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'www.eskialanadı','www.yenialanadı');
 UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'www.eskialanadı', 'www.yenialanadı');
 UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'www.eskialanadı','www.yenialanadı');
 UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'eskialanadı', 'yenialanadı') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
 UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'eskialanadı','yenialanadı');
 UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'eskialanadı', 'yenialanadı');
 UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'eskialanadı','yenialanadı');