PHP de değişkeni echo ile const json (javascript json oluşturma) olarak echo luuyoruz.

echo “const json = ‘{\”ilk10\”:”.$ilk10grafik.”, \”ilk50\”:”.$ilk50grafik.”, \”ilk100\”:”.$ilk100grafik.” }’;”;

Daha sonra çekmek istediğimiz javascript içerisine jsonu çekip parseliyoruz ve değişken ile çekiyoruz.

const obj = JSON.parse(json);
obj.ilk100
obj.ilk50
obj.ilk10

Aşağıdaki javascript json yapma , çözme ve kullanma örneği.

const json = ‘{“result”:true, “count”:42}’;
const obj = JSON.parse(json);

console.log(obj.count);
// expected output: 42

console.log(obj.result);
// expected output: true

REF : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON/parse