MainActivity içerisine aşağıda yer alan kalın puntolu kodlamaları yerleştirdiğiniz takdirde. WebView içerisinde çağırdığınız sayfada bulunan butona girdiğiniz “tel:02122121212” numaralı telefonun aranmasını sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda import bölümünde eklenmesi gerekenleri alt+enter kombinasyonu ile otomatik ekleme yaptırabilirsiniz. Bu kodlarıda aşağıda paylaşıyorum.

import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;

public class MainActivity extends Activity {

private static final String TEL_PREFIX = “tel:”;

private class CustomWebViewClient extends WebViewClient {

@Override
public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView webview, String url) {
if(url.startsWith(TEL_PREFIX)) {
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL);
intent.setData(Uri.parse(url));
startActivity(intent);
return true;
}
return false;
}

}